Klub Studio Korošec

Splošni pogoji članstva v Klubu Studio Korošec

V Klub Studio Korošec se lahko včlani pacient, ki ima zadovoljivo stanje v ustih, brez prisotnosti kariesa in parodontalnega vnetja. Pred pristopom mora pacient opraviti pregled pri zobozdravniku, ortopantomografsko slikanje in digitalni posnetek obeh čeljusti, kar se hrani v arhivu Studia Korošec. Cena pregleda in slikanja je 50,00 Eur. Pacienti, ki že imajo sliko, za katero zobozdravnik presodi, da je ustrezna, ne potrebujejo ponovnega slikanja.

Članarina

Letna članarina za odrasle je 200,00 Eur, za otroke do 15. leta pa 150,00 Eur in jo je potrebno poravnati v roku 15 dni od podpisa pogodbe. Tretji in vsak nadaljnji otrok iz iste družine lahko storitve iz seznama zobozdravstvenih storitev, ki je priloga pogodbe, koristi brezplačno.

Zobozdravstvene storitve

Pacient, ki je član Kluba, lahko koristi zobozdravstvene storitve, ki so navedene v prilogi in jih določi zobozdravnik. Otroci nimajo omejitve koriščenja naslednjih storitev: ekstrakcija zob, fluorizacija, kontrolni pregledi, zalitje fisur, zalivke, slikanje zob, ortodontski snemni aparat (po potrebi).

Seznam zobozdravstvenih storitev, ki so vključene v letno članarino, je v Prilogi št. 1 k Pogodbi o članstvu v Klubu Studio Korošec in se nahaja tukaj.

Trajanje pogodbe

Pogodba se sklene za obdobje petih let. Po preteku dveh let lahko pacient koristi dodaten 5% popust na preostale zobozdravstvene storitve iz cenika samoplačniških storitev.

Klubska kartica

Ob podpisu pogodbe pacient prejme kartico Kluba Studio korošec, s katero dokazuje svoje članstvo in uveljavlja koriščenje zobozdravstvenih storitev, ki so priloga pogodbe.