Garancija

Garancijska doba znaša za:

  • Zalivke, proteze: 3 leta
  • Porcelanske prevleke, mostički: 7 let
  • Zobni vsadki: 5 let od vstavitve

Rok trajanja pripomočka začne teči od dneva, ko ga oseba prejme.

Garancija