Certifikat bonitetne odličnosti

tl_files/images/banner_bonitetna_ocena.php.png

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila stečaj, prisilno pravnavo ali likvidacijo (<0,15% verjetnost), izbris subjekta iz poslovnega registra (<0,93% verjetnost) ter blokado transakcijskih računov (<0,98% verjetnost).

Za pridobitev bonitetne odličnosti AAA mora podjetje dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • Poslovati mora vsaj 5 let oz. vsaj 3 leta ob pogoju, da ima več kot 200.000 EUR kapitala;
  • Celotni letni prihodki morajo presegati 80.000 EUR;
  • Imeti mora vsaj 20.000 EUR kapitala;
  • Delež dolga v financiranju ne sme presegati 75%.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

 

Bisnode d.o.o.